Blue Hotel Lidingö

Blue Hotel Lidingö

Vi projekterade Rör, VE samt styr och uppvärmningen till poolerna men inte själva pool-systemen.   Ansvarade även för energibalansberäkningar samt installationssamordning.   Beställare var BRA Bygg, VVS Teknik Ventilation AB samt Kungälvs Rör AB   Vår uppdragsvolym ca 2,5 miljoner.
Dermanord

Dermanord

Sprinklerprojektering av höglager, produktion och laboratorieverksamhet.