PQR Sweden har uppdaterat ISO sertifiering

» Nyheter » PQR Sweden har uppdaterat ISO sertifiering

PQR Sweden har uppdaterat ISO sertifiering

sep 19, 2019 | Nyheter

PQR Sweden har uppgraderats till nya versionen av
ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
Under senare hälften av 2017 och början av 2018 arbetade PQR-organisationen med att uppgradera sina ledningssystem till den nya versionen ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Utbildning i, och revidering av ledningssystemen skedde parallellt. Under februari 2018 genomfördes en kombinerad uppföljnings-, utöknings- och uppgraderingsrevision där de reviderade enheterna klarade revisionen galant med endast ett fåtal mindre anmärkningar. Dessa åtgärdades och godkändes under mars-maj 2018.

Samtliga kontor i Sverige är nu certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Kvalitet och miljö

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss