Tjänster

» Tjänster

PQR erbjuder konsulttjänster inom projektledning, energi-, miljö- och installationsteknik. Vi värdesätter goda relationer med våra kunder och strävar efter att erbjuda högsta kvalitet genom hela processen.

VVS

VVS

PQR har mångårig erfarenhet av att skapa de bästa förutsättningarna för en framtidssäkrad byggnad och ett hållbart klimat- och energisystem.

VVS är en av de mest omfattande installationsdisciplinerna och detta avspeglas hos oss på PQR. Vi täcker in teknikområden som värme, sanitet, gas, tryckluft, kyla, fukt och ventilation.

Målet med projekteringen är att tillse att krav på inneklimat och energianvändning uppfylls utifrån kundens ekonomiska ram och projektets förutsättningar.

Kontakt: vvs@pqr.se

El

El

I vårt samhälle blir vi allt mer beroende av el och teletekniska system. PQR kan med fokus på rätt funktion, säkerhet och miljö upprätta elbeskrivningar och elritningar för elektriska och teletekniska installationer i byggprocessens olika skeden. Elprojektering utförs med hänsyn till kundens önskemål på såväl kostnader, kvalitet och miljö.

PQR erbjuder fullskalig projektering inom:

  • Kraft
  • Kanalisation
  • Belysning
  • Elmiljö
  • Elvärme
  • Ställverk
  • Transformatorer
  • Reservkraft

Kontakt: el@pqr.se

Tele och säkerhet

Tele och säkerhet

PQR erbjuder fullskalig projektering och kompetent rådgivning inom Tele och Säkerhet.

Vi besitter kompetensen att leverera tekniskt och ekonomiskt optimala helhetslösningar av högsta kvalitet, i både nya och befintliga installationer.

Certifieringar Säkerhet och Brand

PQR har egen personal med certifieringar för dessa anläggningar som genomgått tredjepartscertifiering hos Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC).

Kontakt: tele@pqr.se

Styr och övervakning

Styr och övervakning

PQR erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster inom styr och övervakning under alla skeden av fastighetens livstid.

Med vår systemförståelse kan vi bidra vid val av tekniska lösningar som bidrar positivt till både investeringskalkylen och driftskedet.

Inför upphandling hjälper vi er med kalkyler men även att ta fram ramhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling.

I upphandlingsfasen står vi gärna till tjänst med utvärdering av anbud och även vid upphandlingsmöten med entreprenörer.

Under genomförandet kan vi erbjuda samordnad funktionskontroll.

Vid slutförandet av en entreprenad kan vi utföra besiktningar av SBR godkänd besiktningsman inom styr och övervakning.

Kontakt: styr@pqr.se

Sprinkler

Sprinkler

PQR erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster inom sprinklersystem. Vi är certifierade sprinklerkonsulter med kompetens att leverera optimala, tekniska och kostnadseffektiva helhetslösningar av högsta kvalitet vad gäller både nya och befintliga installationer.

Kontakt: sprinkler@pqr.se

Energi

Energi

PQR verkar alltid för att bistå kunderna i tidiga skeden då energiberäkningar, tillsammans med livscykelanalyser fortfarande har möjlighet att påverka valet av konstruktion och försörjningssystem. Genom att verka i tidiga skeden finns pengar att spara både på installation och under drift.

Energimodellen används sedan genom projekteringsprocessen för att förutse följder av föreslagna ändringar. Samma modell kan även användas för att simulera och visualisera klimat och innemiljöfaktorer.

Förutom energiberäkningar erbjuder PQR utredningar, energideklarationer, energisamordning samt certifieringstjänster inom alla typer av certifieringssystem.

Kontakt: energi@pqr.se

Byggledning

Byggledning

PQR´s byggledare är kundernas förlängda arm på arbetsplatsen. Oavsett om det är en mindre ombyggnation eller ett större nyproduktionsprojekt kan vi, med vår gedigna erfarenhet från byggbranschen, se till att arbetet flyter på smidigt på bygget och att samarbetet mellan aktörerna fungerar. Våra erfarna byggledare agerar spindeln i nätet för kommunikationen mellan er och projektets olika aktörer.

PQR´s byggledare kan vara kundens Kontrollansvarig enligt PBL (tidigare kallat Kvalitetsansvarig) då säkerställer vi för kundens räkning att samhällskraven uppfylls i projektet.

PQR har tillgång till certifierade projektledare för BAS-P-uppdrag och är vana att i våra uppdrag svara för att projektet genomförs enligt gällande lagar och föreskrifter.

Kontakt: byggledning@pqr.se

Projektledning

Projektledning

PQR´s projektledare hjälpa kunderna att driva projekt inom fastighets- och byggbranschen men även inom energiledning och energistrategi.

Vi kan hjälpa er med projektledare som driver viktiga projekt mot uppsatta mål. Engagemang, kommunikation och ett tydligt ledarskap är vad vi tror krävs för att gå i mål och lyckas med projekten. Tillsammans kan vi göra framtidens byggnader smartare och driva projekt mot tydliga mål.

Kontakt: projektledning@pqr.se

Installationsledning

Installationsledning

Installationsledning och Installationssamordning

PQR erbjuder konsulttjänster inom projektledning, energi-, miljö- och installationsteknik. Vi värdesätter goda relationer med våra kunder och strävar efter att erbjuda högsta kvalitet genom hela processen.

Miljöcertifiering

Miljöcertifiering

PQR:s projektledare inom energi arbetar med stöd inom certifieringsprocesser, energistrategisk rådgivning och fullskaligt certifieringsarbete.

Miljöbyggnad

PQR är med och anpassar dagens byggprojekt så att du som kund klarar framtidens allt tuffare krav. Miljöbyggnad har länge varit en del av vårt långsiktiga arbete mot ett hållbart samhällsbyggande. I dag erbjuder vi våra kunder miljöbyggnadscertifiering i alla nivåer, från processtöd till fullskalig certifiering.

LEED

En byggnad är så mycket mer än installationerna och dess tekniska funktioner. I LEED utvärderas en byggnad utifrån lokal miljö, material, människors hälsa, energi mm. Vi erbjuder våra kunder rådgivning, processtöd samt fullskalig projektering mot LEED-standard.

BREEAM-SE och BREEAM-In-Use

Likt det amerikanska systemet LEED finns den brittiska motsvarigheten BREEAM anpassad för svenska förhållanden (BREEAM-SE). PQR arbetar idag med en ny variant på BREEAM för befintliga byggnader (BREEM-In-Use). Systemet poängsätter allt ifrån återvinningsgrad på ventilationsaggregat till möjligheten för personalen i en kontorsbyggnad att kunna ta en dusch.

Kontakt: miljo@pqr.se

Ljusdesign

Ljusdesign

Ljus är ett mäktigt språk som rör vid våra sinnen och känslor.

PQR Ljusdesign består av utbildade, oberoende och ackrediterade ljusdesigners med många års erfarenhet av projektering av interiöra och exteriöra miljöer.  Arbetsprocessen består av ett nära samarbete mellan beställare och projektgrupp för att säkerställa goda ljusmiljöer. PQR Ljusdesign arbetar alltid med människans seende som utgångspunkt för att skapa tilltalande miljöer. En väl planerad belysningsanläggning uppnås genom en energimedveten designprocess och en medveten gestaltning.

Kontakt: matias.greve@pqr.se

3D-samordning

3D-samordning

Nu kan våra konsulter även ansvara för 3D-samordning i projekten.

Eftersom våra konsulter är experter inom sina områden kan de även hjälpa till med 3D-samordning. Vi kan erbjuda 3D-samordnare med djup kompetens, oavsett om vi är med och konstruerar i projekten eller om ni önskar ha en samordnare inom projekteringen.
Med rätt kompetens hos samordnaren kan vi arbeta lösningsorienterat och hantera eventuella problem redan under projekteringen. På så vis skapar vi ett mervärde för hela projektet och det blir mer ekonomiskt för dig som kund.

Erika Rönnholm
070-727 6509
erika.ronnholm@@pqr.se

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss