Kvarteret Jericho 36

» Referenser » Bostäder » Kvarteret Jericho 36

Kvarteret Jericho 36

nov 10, 2020 | Bostäder, Kontor

Ort: Stockholm

Yta: 25 000 m²

Ny- och ombyggnad av kontorsfastigheter.

Projektering: Samtliga installationer.
Beställare: Veidekke

Foto: Hedström & Taube

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss