Sollentuna Centrum

» Referenser » Sollentuna Centrum

Sollentuna Centrum

feb 23, 2020 | Kommersiella Fastigheter, Referenser

Ort: Sollentuna

Yta: 100 000 m²
Centrum för handel, kontor och bostäder. Om- och tillbyggnad av befintligt köpcentrum samt omläggning av intilliggande vägar med belysning för gator och parkvägar.

Projektering: El, Tele och Belysning In- och utvändigt.
Beställare: NCC

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss