3D-samordning

» Tjänster » 3D-samordning

Nu kan våra konsulter även ansvara för 3D-samordning i projekten.

Eftersom våra konsulter är experter inom sina områden kan de även hjälpa till med 3D-samordning. Vi kan erbjuda 3D-samordnare med djup kompetens, oavsett om vi är med och konstruerar i projekten eller om ni önskar ha en samordnare inom projekteringen.
Med rätt kompetens hos samordnaren kan vi arbeta lösningsorienterat och hantera eventuella problem redan under projekteringen. På så vis skapar vi ett mervärde för hela projektet och det blir mer ekonomiskt för dig som kund.

Erika Rönnholm
070-727 6509
erika.ronnholm@@pqr.se

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss