El

» Tjänster » El

I vårt samhälle blir vi allt mer beroende av el och teletekniska system. PQR kan med fokus på rätt funktion, säkerhet och miljö upprätta elbeskrivningar och elritningar för elektriska och teletekniska installationer i byggprocessens olika skeden. Elprojektering utförs med hänsyn till kundens önskemål på såväl kostnader, kvalitet och miljö.

PQR erbjuder fullskalig projektering inom:

  • Kraft
  • Kanalisation
  • Belysning
  • Elmiljö
  • Elvärme
  • Ställverk
  • Transformatorer
  • Reservkraft

Kontakt: el@pqr.se

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss