Energi

» Tjänster » Energi

PQR verkar alltid för att bistå kunderna i tidiga skeden då energiberäkningar, tillsammans med livscykelanalyser fortfarande har möjlighet att påverka valet av konstruktion och försörjningssystem. Genom att verka i tidiga skeden finns pengar att spara både på installation och under drift.

Energimodellen används sedan genom projekteringsprocessen för att förutse följder av föreslagna ändringar. Samma modell kan även användas för att simulera och visualisera klimat och innemiljöfaktorer.

Förutom energiberäkningar erbjuder PQR utredningar, energideklarationer, energisamordning samt certifieringstjänster inom alla typer av certifieringssystem.

Kontakt: energi@pqr.se

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss