Miljöcertifiering

» Tjänster » Miljöcertifiering

PQR:s projektledare inom energi arbetar med stöd inom certifieringsprocesser, energistrategisk rådgivning och fullskaligt certifieringsarbete.

Miljöbyggnad

PQR är med och anpassar dagens byggprojekt så att du som kund klarar framtidens allt tuffare krav. Miljöbyggnad har länge varit en del av vårt långsiktiga arbete mot ett hållbart samhällsbyggande. I dag erbjuder vi våra kunder miljöbyggnadscertifiering i alla nivåer, från processtöd till fullskalig certifiering.

LEED

En byggnad är så mycket mer än installationerna och dess tekniska funktioner. I LEED utvärderas en byggnad utifrån lokal miljö, material, människors hälsa, energi mm. Vi erbjuder våra kunder rådgivning, processtöd samt fullskalig projektering mot LEED-standard.

BREEAM-SE och BREEAM-In-Use

Likt det amerikanska systemet LEED finns den brittiska motsvarigheten BREEAM anpassad för svenska förhållanden (BREEAM-SE). PQR arbetar idag med en ny variant på BREEAM för befintliga byggnader (BREEM-In-Use). Systemet poängsätter allt ifrån återvinningsgrad på ventilationsaggregat till möjligheten för personalen i en kontorsbyggnad att kunna ta en dusch.

Kontakt: miljo@pqr.se

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss