Styr och övervakning

» Tjänster » Styr och övervakning

PQR erbjuder teknisk rådgivning och kvalificerade konsulttjänster inom styr och övervakning under alla skeden av fastighetens livstid.

Med vår systemförståelse kan vi bidra vid val av tekniska lösningar som bidrar positivt till både investeringskalkylen och driftskedet.

Inför upphandling hjälper vi er med kalkyler men även att ta fram ramhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag och bygghandling.

I upphandlingsfasen står vi gärna till tjänst med utvärdering av anbud och även vid upphandlingsmöten med entreprenörer.

Under genomförandet kan vi erbjuda samordnad funktionskontroll.

Vid slutförandet av en entreprenad kan vi utföra besiktningar av SBR godkänd besiktningsman inom styr och övervakning.

Kontakt: styr@pqr.se

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss