Tele och säkerhet

» Tjänster » Tele och säkerhet

PQR erbjuder fullskalig projektering och kompetent rådgivning inom Tele och Säkerhet.

Vi besitter kompetensen att leverera tekniskt och ekonomiskt optimala helhetslösningar av högsta kvalitet, i både nya och befintliga installationer.

Certifieringar Säkerhet och Brand

PQR har egen personal med certifieringar för dessa anläggningar som genomgått tredjepartscertifiering hos Svensk brand och säkerhetscertifiering (SBSC).

Kontakt: tele@pqr.se

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss