VVS

» Tjänster » VVS

PQR har mångårig erfarenhet av att skapa de bästa förutsättningarna för en framtidssäkrad byggnad och ett hållbart klimat- och energisystem.

VVS är en av de mest omfattande installationsdisciplinerna och detta avspeglas hos oss på PQR. Vi täcker in teknikområden som värme, sanitet, gas, tryckluft, kyla, fukt och ventilation.

Målet med projekteringen är att tillse att krav på inneklimat och energianvändning uppfylls utifrån kundens ekonomiska ram och projektets förutsättningar.

Kontakt: vvs@pqr.se

PQR-logo

Head Office
PQR Consult AB
Klostergatan 13
753 21 Uppsala, Sweden

Kontakta oss